бардык категориялар

кызмат

Башкы бет>кызмат

Программалык камсыздоонун талаптарынын спецификациясынан, программалык тутумдун функционалдык долбоорунун жалпы структурасын аныктоо үчүн, талдоо этабына негизделген программалык камсыздоону иштеп чыгуу, функционалдык модулдарды бөлүштүрүү, ар бир модулдун ишке ашыруу алгоритмин аныктоо жана конкреттүү код жазуу, конкреттүү дизайн схемасын түзүү программалык камсыздоо.

Программалык камсыздоо дизайны көп нерселерди жана көйгөйлөрдү рефераттайт жана аларды ар кандай деңгээлде жана бурчта реферат кылат. Көйгөйлөр же бузулган жана модулдук нерселер көйгөйдү чечүүнү жеңилдетет, канчалык жакшы модулдун ажыроосу көп болсо, дизайнерлерди модулдар ортосундагы көбүрөөк байланышуунун терс таасирлерин карап чыгууга аргасыз кылат.